Skip to main content

Trường hấp dẫn

1. Tóm tắt kiến thức

Xuất phát từ các định luật thực nghiệm của Kepler trong khoảng từ 1604−1698, Newton đã xây dựng nên bộ môn cơ học cổ điển của mình vào năm 1687. Trường hấp dẫn trong bộ môn cơ học cổ điển được miêu tả bởi định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Dẫu cho thuyết tương đối rộng của Einstein đã được công bố và chứng minh là có tính đúng đắn hơn định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, sự khác biệt chỉ xảy ra khi ta xét tới một vật thể có khối lượng quá lớn (các lỗ đen, sao neutron, …). Đối với chương trình trung học phổ thông hiện nay, ta vẫn xét trường hấp dẫn giữa các chất điểm tương tác với nhau (các hành tinh hoặc ngôi sao với khoảng cách rất lớn so với kích thước của chúng cũng là chất điểm).

2. Đối tượng sử dụng

Các hiện tượng trong chuyên đề được giải thích khá chi tiết bằng từ ngữ không quá chuyên môn nên ai cũng có thể đọc hiểu. Tuy nhiên độc giả cần những kiến thức nền tảng về giải tích như đạo hàm và tích phân, đặc biệt là giải tích vectơ.

3. Nhóm tác giả

Chuyên đề được viết bởi một tác giả là Nguyễn Thế Duy, hiện đang là học sinh trường Phổ Thông Năng Khiếu - Đại học Quốc Gia.

Trường hấp dẫn.pdf