Skip to main content

Tĩnh điện

Tương tác điện từ là một trong bốn loại tương tác cơ bản xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Tương tác điện từ có thể được tìm thấy trong sự hình thành các nguyên tử, phân tử tạo nên vạn vật. Ngoài ra, các lực tác động mà chúng ta hay thường gặp trong cuộc sống hằng ngày như ma sát, lực kéo, lực đẩy,…đều có bản chất là tương tác điện từ.

Tuy nhiên, khi ta xem xét trạng thái nghỉ của một điện tích, ta có thể thực hiện những nghiên cứu rõ hơn về tính chất điện.

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ nghiên cứu về tĩnh điện, mời các bạn cùng đón xem Tĩnh điện.pdf