Skip to main content

Tĩnh học vật rắn

1. Tóm tắt kiến thức

Tĩnh học là một nhánh của vật lý phân tích các lực và momen lực trên một hệ vật ở trạng thái cân bằng tĩnh. Đó là trạng thái vị trí tương đối của các vật trong hệ không thay đổi theo thời gian, khi đó khối tâm của hệ sẽ đứng yên hoặc chuyển động đều.

2. Đối tượng sử dụng

Các hiện tượng trong chuyên đề được giải thích khá chi tiết bằng từ ngữ không quá chuyên môn nên ai cũng có thể đọc hiểu. Tuy nhiên độc giả cần những kiến thức nền tảng về hình học và các hệ tọa độ để có thể tham khảo tài liệu một cách hiệu quả

3. Nhóm tác giả

Chuyên đề được viết bởi một nhóm tác giả gồm Mai Vĩnh Khánh và Bùi Huy Vũ, hiện đang là học sinh trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM.

Tĩnh học vật rắn.pdf