Skip to main content

Định luật bảo toàn động lượng

1. Tóm tắt kiến thức

Định luật bảo toàn động lượng, một trong những định luật vật lý cơ bản và quan trọng nhất, cùng với hai định luật bảo toàn năng lượng và khối lượng,… tạo nên hệ thống các định luật bảo toàn. Các định luật bảo toàn rất quan trọng trong nghiên cứu vật lý vì chúng có thể áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm cũng như áp dụng vào các ví dụ của định luật bảo toàn động lượng.

2. Đối tượng sử dụng

Chuyên đề này phù hợp cho mọi đối tượng độc giả, đặc biệt là các em học sinh mới vào lớp 10 để các em có kiến thức sâu rộng hơn về vấn đề này.

3. Nhóm tác giả

Chuyên đề được viết bởi một nhóm tác giả gồm Bùi Huy Vũ và Trương Hoàng Quân, hiện đang là học sinh trường PTNK.

Bảo toàn động lượng.pdf