Skip to main content

Ba định luật Newton

1. Tóm tắt kiến thức

Cả ba định luật Newton đều được nhà khoa học vĩ đại người Anh Isaac Newton tìm ra và xuất bản trong cuốn “Các nguyên lý toán học của tự nhiên” (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica). Hệ thống ba định luật ấy đã đặt nền móng cho sự phát triển của cơ học cổ điển. Các định luật có thể được phát biểu ở nhiều dạng khác nhau, vì vậy tác giả có thể không viết đúng theo hoàn toàn những gì các độc giả đã đọc từ trước, nhưng về mặt kiến thức thì bài viết sẽ đảm bảo về tính chính xác cho độc giả, giúp độc giả có cái nhìn đa chiều hơn.

2. Đối tượng sử dụng

Chuyên đề này phù hợp cho mọi đối tượng độc giả, đặc biệt là các em học sinh mới vào lớp 10 để các em có kiến thức sâu rộng hơn về vấn đề này.

3. Nhóm tác giả

Chuyên đề được viết bởi một nhóm tác giả gồm Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Khắc Hồng Hải, những người hiện đang là học sinh trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM.

Ba định luật Newton.pdf