Skip to main content

Mảng

Đối tượng: Học sinh THCS.

Kiến thức tiền đề: C++ cơ bản; bộ nhớ, khái niệm Pointer - con trỏ (sẽ thuận lợi hơn để hiểu được một số phần nâng cao trong chuyên đề).

Nội dung:

- Giới thiệu về khái niệm Mảng trong C++ và cách sử dụng, từ cơ bản đến nâng cao.

- Giới thiệu về Vector.

- Một số ứng dụng, thuật toán cơ bản về Mảng, phổ biến trong lập trình thi đấu.

Mục đích:

  • Giới thiệu các kiến thức cơ bản và ứng dụng, thuật toán xoay quanh Mảng.
  • Các kiến thức cơ bản, nâng cao được rải rác xuyên suốt chuyên đề, chưa hẳn được sắp xếp theo độ khó từ trên xuống dưới. Không khuyến khích người đọc phải đọc một mạch hết toàn bộ chuyên đề, mà nên chọn lọc những nội dung phù hợp để đọc trước, sau đó quay lại tham khảo tiếp khi đã nắm vững những kiến thức cơ bản.

MẢNG