Skip to main content

Các kiến thức cơ bản trong C++

Đối tượng: Học sinh THCS có định hướng chuyên Tin; mới tiếp xúc với lập trình thi đấu.

Kiến thức tiền đề: Các khái niệm cơ bản trong lập trình (hiểu được biến, hàm, vòng lặp, điều kiện if... là gì?).

Nội dung:

- Giới thiệu cấu trúc chung của 1 chương trình C++ và cú pháp của các thành phần trong chương trình.

- Cách nhập, xuất dữ liệu trong C++. Một số mẹo, kỹ thuật nhập xuất cần biết.

Mục đích:

  • Giới thiệu người học mới đến các kiến thức trong C++ và ứng dụng trong lập trình thi đấu.
  • Tác giả không khuyến khích người học mới phải đọc và hiểu hết toàn bộ chuyên đề ngay từ lần đọc đầu tiên, mà nên vừa đọc, vừa tự mình trải nghiệm trên những dòng code để có thể quay lại với những nội dung khó nắm bắt hơn trong bài viết.

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG C++