Skip to main content

Xây dựng ánh xạ trong các bài toán đếm

Hôm nay, ban Toán đã quay trở lại và mang theo một chuyên đề mới mang tên “Xây dựng ánh xạ trong các bài toán đếm”! Ánh xạ là một trong các công cụ đơn giản nhưng hiệu quả trong bài toán đếm. Thông qua ánh xạ ta có thể đưa một bài toán đếm phức tạp về một bài toán đếm đơn giản hơn. Tuy nhiên để xây dựng ánh xạ sao cho hợp lý, người giải cũng cần có nhiều kinh nghiệm tích lũy từ việc va chạm nhiều dạng bài tập khác nhau.

Nếu bạn đã thấy chuyên đề này đủ thú vị rồi thì còn chần chờ gì nữa mà không lưu file về và để dành để nghiền ngẫm nhỉ?

Thiết lập ánh xạ trong các bài toán đếm.pdf