Skip to main content

Tổng quan và cấu trúc của thực vật (phần 1)

:exploding_head: Sau một thời gian dài vắng bóng để tổ chức workshop thì chúng mình đã nhận được rất nhiều lời yêu thương, nhớ mong của các bạn đối với CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH KÌ (chúng mình biết các bạn mê chuyên đề lắm).

:mega:Chính vì không muốn phụ sự kỳ vọng của các bạn mà chúng mình đã dùng tốc độ ánh sáng cùng những chiếc lưng gãy để chạy deadline và cho ra mắt các chuyên đề nóng hổi vừa thổi vừa đọc của tuần này đây.

:sparkles:Vậy bạn còn chần chờ chi nữa mà không ủng hộ tụi mình và các bài chuyên đề nhanh đi nè.Chúng mình rất mong chờ sự ủng hộ của bạn đó. Đừng ngại ngần nha!

TỔNG-QUAN-VÀ-CẤU-TRÚC-CỦA-THỰC-VẬT-phần-1.pdf