Skip to main content

Thu nhận và vận chuyển vật chất ở thực vật

:thinking: Bạn có bao giờ thắc mắc thực vật lấy chất dinh dưỡng từ đâu, sử dụng nguồn “thức ăn” đấy như thế nào để có thể sống xanh tốt bên ngoài tự nhiên?

:point_right: Vấn đề “thu nhận và vận chuyển vật chất” vẫn luôn là một nội dung rất đáng để nghiên cứu trên mọi loài sinh vật và cũng là một nội dung khá quan trọng đối với các bạn học sinh chuyên Sinh. Ở chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung xem xét về vấn đề nêu trên ở các loài thực vật với chuyên đề mang tên: “Thu nhận và vận chuyển vật chất ở thực vật” :deciduous_tree: :deciduous_tree:.

:hugs: :hugs: Mời các bạn đón xem cùng chúng mình nha

THU-NHẬN-VÀ-VẬN-CHUYỂN-VẬT-CHẤT-Ở-THỰC-VẬT.pdf