Skip to main content

Tài liệu đã được trình bày trong Workshop

Mở đầu

Trong Workshop “Hành trang slãy 10 chuyên” diễn ra vào ngày 17/09/2023, người tham dự đã có dịp lắng nghe những phần trình bày hữu ích từ các khách mời. Tổ chức The Gifted Battlefield xin công bố tài liệu đã được trình bày trong Workshop để người tham dự cũng như những bạn trẻ có hứng thú có thể tham khảo thêm.

A. Khách mời chung

Khách mời chung 1:
Họ và tên: Nguyễn Trần Gia Bảo
Khách mời chung 2:
Họ và tên: Thầy Nguyễn Thành Lộc
Tài liệu: Được bảo mật theo yêu cầu từ phía khách mời
Khách mời chung 3:
Họ và tên: Lê Quang Phúc Khang

Link Tài liệu CHUNG: [PHẦN CHUNG_DIỄN GIẢ CHUNG].pdf

B. Khách mời môn chuyên

Khách mời môn Toán học:
Họ và tên: Trương Công Huy Hoàng - Nguyễn Phạm Thuận Thiên
Khách mời môn Vật lý:
Họ và tên: Thái Gia Hưng
Khách mời môn Hóa học:
Họ và tên: Đặng Sinh Hùng
Khách mời môn Sinh học:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Phương
Khách mời môn Tin học:
Họ và tên: Võ Khắc Triệu
Khách mời môn Anh văn:
Họ và tên: Phùng Võ Minh Hiếu
Khách mời môn Ngữ văn:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khải Linh