Skip to main content

Intellectual Showdown

Dự án Intellectual Showdown được thành lập nhằm mục đích tổ chức các cuộc thi định kỳ về các môn học hướng đến đối tượng là học sinh. Dự án đang được phát triển và kì vọng có thể phối hợp với các trường ĐH tại Việt Nam và nước ngoài để có thể tổ chức một contest với tất cả các môn học.

Trong những mùa đầu tiên, dự án sẽ được chạy thử nghiệm với môn Tin học bằng việc tổ chức các contest định kỳ trên hệ thống chấm bài trực tuyến. TGB sẽ xây dựng một sân chơi học thuật dành cho bộ môn lập trình thi đấu.