Skip to main content

TGB Contest #1: Bộ test

Bài làm của bạn bị trả về kết quả sai và bạn không biết code của mình bị sai ở đâu? Vì lý do đó, chúng mình xin gửi đến các bạn bộ test của 6 bài trong TGB Contest #1 vừa rồi! Chúc các bạn nhanh chóng tìm được lỗi của mình bằng những bộ test dưới đây: 

Bộ test bài 1: Test - Bài 1

Bộ test bài 2: Test - Bài 2

Bộ test bài 3: Test - Bài 3

Bộ test bài 4: Test - Bài 4

Bộ test bài 5: Test - Bài 5