Skip to main content

Thao tác với file và kỹ thuật sinh test trong C++

Đối tượng: Học sinh THCS, THPT có định hướng chuyên Tin, tham gia các kỳ thi Olympic, Học sinh giỏi,...; tất cả mọi người có hứng thú với bộ môn lập trình thi đấu nói chung.

Kiến thức tiền đề: C++; kiến thức lập trình thi đấu cơ bản - trung bình.

Nội dung: 

- Các phương pháp thao tác với file (đọc/xuất dữ liệu từ các file) bằng C++.

- Cái nhìn sâu hơn về cơ chế hoạt động của việc nhập xuất dữ liệu.

- Phương pháp stress test: sinh test random bằng C++ để kiểm tra độ chính xác (hoặc thời gian chạy) của code.

- Cách sinh bộ test cho bài tập lập trình thi đấu.

Mục đích:

- Hiểu và sử dụng được các phương pháp thao tác với file trong C++.

- Biết được cách sinh test và các kiến thức liên quan.

- Tạo ra nguồn tài nguyên code mẫu để các bạn có thể học hỏi, tham khảo và sử dụng trong tương lai.

Thao tác với file và kỹ thuật sinh test trong C++