Workshop Hành trang slãy 10 Chuyên

Năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024

Tài liệu đã được trình bày trong Workshop

Mở đầu

Trong Workshop “Hành trang slãy 10 chuyên” diễn ra vào ngày 17/09/2023, người tham dự đã có dịp lắng nghe những phần trình bày hữu ích từ các khách mời. Tổ chức The Gifted Battlefield xin công bố tài liệu đã được trình bày trong Workshop để người tham dự cũng như những bạn trẻ có hứng thú có thể tham khảo thêm.

A. Khách mời chung

Khách mời chung 1:
Họ và tên: Nguyễn Trần Gia Bảo
Khách mời chung 2:
Họ và tên: Thầy Nguyễn Thành Lộc
Tài liệu: Được bảo mật theo yêu cầu từ phía khách mời
Khách mời chung 3:
Họ và tên: Lê Quang Phúc Khang

Link Tài liệu CHUNG: [PHẦN CHUNG_DIỄN GIẢ CHUNG].pdf

B. Khách mời môn chuyên

Khách mời môn Toán học:
Họ và tên: Trương Công Huy Hoàng - Nguyễn Phạm Thuận Thiên
Khách mời môn Vật lý:
Họ và tên: Thái Gia Hưng
Khách mời môn Hóa học:
Họ và tên: Đặng Sinh Hùng
Khách mời môn Sinh học:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Phương
Khách mời môn Tin học:
Họ và tên: Võ Khắc Triệu
Khách mời môn Anh văn:
Họ và tên: Phùng Võ Minh Hiếu
Khách mời môn Ngữ văn:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khải Linh
Năm học 2023-2024

Review các đầu sách chuyên khảo

Việc tìm được các tài liệu cũng như các đầu sách thật sự hữu ích là điều mà bất kì bạn nào theo con đường chuyên cũng mong muốn, bởi vì thế mà ở chương trình "Review các đầu sách chuyên khảo" này, tụi mình rất mong đây có thể là một tài liệu quý giá để mọi người giảm bớt những khó khăn trong quá trình tìm hiểu sách. Không chỉ đưa ra những cái tên kì cựu, tụi mình còn có phần sơ lược qua về mỗi đầu sách giúp cho bạn có cái nhìn tổng quát hơn để lựa chọn.  

REVIEW CÁC ĐẦU SÁCH CHUYÊN KHẢO MÔN TOÁN HỌC

REVIEW CÁC ĐẦU SÁCH CHUYÊN KHẢO MÔN VẬT LÝ

REVIEW CÁC ĐẦU SÁCH CHUYÊN KHẢO MÔN HOÁ HỌC

REVIEW CÁC ĐẦU SÁCH CHUYÊN KHẢO MÔN SINH HỌC

REVIEW CÁC ĐẦU SÁCH CHUYÊN KHẢO MÔN TIN HỌC

REVIEW CÁC ĐẦU SÁCH CHUYÊN KHẢO MÔN NGỮ VĂN

REVIEW CÁC ĐẦU SÁCH CHUYÊN KHẢO MÔN TIẾNG ANH


Năm học 2023-2024

Lộ trình học THPT Chuyên

Khi vừa đậu chuyên thì thường các bạn sẽ rất khó định hình cho mình những hướng đi trong chuyên môn của mình, bởi vì thế mà “Lộ trình học THPT Chuyên" đã được viết nên nhằm giải đáp cho các thắc mắc ấy

LỘ TRÌNH HỌC THPT CHUYÊN MÔN TOÁN HỌC

LỘ TRÌNH HỌC THPT CHUYÊN MÔN VẬT LÝ

LỘ TRÌNH HỌC THPT CHUYÊN MÔN HOÁ HỌC

LỘ TRÌNH HỌC THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC

LỘ TRÌNH HỌC THPT CHUYÊN MÔN TIN HỌC

LỘ TRÌNH HỌC THPT CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN

LỘ TRÌNH HỌC THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH