Kì thi thử TS10 THPT Chuyên (NH 2023-2024)

[Thông báo] Tổ chức Kì thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên

Xem bản PDF tại: [Thông báo] Tổ chức kì thi thử TS10 THPT Chuyên.pdf

I.               GIỚI THIỆU – MỤC ĐÍCH

1.              Giới thiệu

Được thành lập bởi các học sinh đến từ các trường THPT Chuyên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, dự án The Gifted Battlefield là một sân chơi học thuật hoàn toàn miễn phí dành cho những bạn học sinh muốn tiếp cận với các tài liệu chuyên sâu được tổng hợp từ kiến thức ở bậc THPT chuyên.

2.              Mục đích

Nằm trong chuỗi hoạt động hằng năm của dự án, kì thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên được tổ chức nhằm giúp thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm các bài thi trong kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 – 2024.

II.            ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Học sinh lớp 9 trên toàn quốc được đăng kí tham gia kì thi thử.

III.          CÁC MÔN THI THỬ

1.              Hình thức làm bài và thời gian làm bài

Môn thi Hình thức làm bài Thời gian làm bài
 Không chuyên Toán Tự luận 120 phút
Ngữ văn Tự luận 120 phút
Tiếng Anh Trắc nghiệm và tự luận 90 phút
   Chuyên Toán Tự luận 150 phút
Ngữ Văn Tự luận 150 phút
Tiếng Anh Trắc nghiệm và tự luận 150 phút
Vật lí Tự luận 150 phút
Hóa học Tự luận 150 phút
Sinh học Tự luận 150 phút
Tin học Nộp code lên hệ thống nộp bài 150 phút

 2.              Thang điểm bài thi

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10.

IV.          THỜI GIAN TỔ CHỨC

1.              Hình thức thi thử

Nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho các thí sinh tham gia Kì thi thử Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 – 2024, Dự án The Gifted Battlefield đã phát triển hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS) dành cho việc thi trực tuyến. Chính vì thế, các kì thi thử sẽ được tổ chức theo hai hình thức: trực tuyến mởtrực tuyến đóng.

a.     Trực tuyến mở

      Thí sinh được phép nộp bài tự do trên hệ thống LMS và không bị ràng buộc thời gian làm bài cố định.

b.     Trực tuyến đóng

Thí sinh được giám sát bởi giám thị coi thi và phải hoàn thành bài thi trong thời gian quy định.

2.            Thời gian tổ chức các đợt thi thử

Đợt thi Thời gian tổ chức Hình thức Các môn thi
1 05/03/2023 – 15/03/2023 Trực tuyến mở Không chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học
2 09/04/2023 – 16/04/2023 Trực tuyến mở Không chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học
3 29/04/2022 Trực tuyến đóng Chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học

 3.            Thời gian thi chi tiết (Dành cho hình thức trực tuyến đóng)

Xem bản PDF: [Thông báo] Tổ chức kì thi thử TS10 THPT Chuyên.pdf

 4.            Thời gian đăng kí thi và nhận kết quả thi

Đợt thi Thời gian đăng kí thi Thời gian nhận kết quả thi (dự kiến)
1 Từ ngày 05/03/2023 - hết ngày 15/03/2023 Từ ngày 20/03/2023 - hết ngày 26/03/2023
2 Từ ngày 09/04/2023 - hết ngày 16/04/2023 Từ ngày 16/04/2023 - hết ngày 07/05/2023
3 Từ ngày 18/04/2023 - hết ngày 24/04/2023 Từ ngày 24/04/2023 - hết ngày 18/05/2023

 V.             HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ THI THỬ

Bước 1: Thí sinh đăng ký dự thi thử bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://demo.giftedbat.edu.vn/lms

Bước 2: Sau khi truy cập trang web, thí sinh tạo tài khoản và sử dụng hệ thống theo hướng dẫn sau đây: https://bit.ly/3ZwBmdh

Lưu ý:

-       Sau khi đăng kí, thí sinh vui lòng đổi lại họ và tên trên hệ thống về đúng với tên thật. Trường hợp không đổi lại về họ và tên hợp lệ trước ngày thi, tài khoản sẽ được coi là spam và bị xóa khỏi hệ thống.

-       Để thuận lợi trong công tác tổ chức thi, đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh và công tác phân tích kết quả, ban chuyên môn khuyến khích thí sinh đăng ký dự thi đủ 04 (bốn) môn gồm 03 (ba) môn không chuyên và 01 (một) môn chuyên.

 VI.          MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

-       Kết quả thi của thí sinh được thông báo theo hình thức cá nhân hóa, chỉ mang tính tham khảo và không có bất kỳ giá trị gì trong kỳ thi chính thức.

-       Dự án The Gifted Battlefield chỉ giải quyết những khiếu nại liên quan đến các bài thi trong Kì thi thử Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên do Dự án tổ chức.

-       Bằng việc đăng kí thi thử trên nền tảng TGB-LMS, bạn đã xác nhận rằng mình hiểu và đồng ý những thoả thuận này. 

Đề thi và Hướng dẫn chấm - Kì thi thử TS10 THPT Chuyên - Đợt 1

Sau hơn một tuần diễn ra kỳ thi, chúng mình rất vui vì nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các bạn học sinh trên mọi miền đất nước. Đó chính là sự vinh hạnh lớn nhất của The Gifted Battlefield tụi mình vì vậy ngoài lời cảm ơn chân thành đến các chiến binh đang đồng hành cùng tụi mình ngoài kia, tụi mình sẽ chính thức công bố đề thi lần này! Ngoài ra năm nay tụi mình còn quyết định gửi đến các bạn đáp án cũng như hướng dẫn cách chấm thi để không phụ lòng sự chờ đợi của các bạn trong những ngày qua.

1. Các môn Không chuyên

A. Đề thi

Môn Toán học (KC): [Official] Đề - Toán học KC.pdf

Môn Ngữ văn (KC): [Official] Đề - Ngữ văn KC.pdf

Môn Tiếng Anh (KC): [Official] Đề - Anh KC.pdf

B. Hướng dẫn chấm

Môn Toán học (KC): HDC - Toán KC.pdf

Môn Ngữ văn (KC): HDC - Văn KC.pdf

Môn Tiếng Anh (KC): HDC - Anh KC.pdf

2. Các môn Chuyên

A. Đề thi

Môn Toán học (C): [Official] Đề - Toán học chuyên.pdf

Môn Ngữ văn (C): [Official] Đề - Ngữ văn chuyên.pdf

Môn Tiếng Anh (C): [Official] Đề - Anh chuyên.pdf

Môn Vật lý: [Official] Đề Vật lý.pdf

Môn Hóa học: [Official] Đề - Hóa học.pdf

Môn Sinh học: [Official] Đề - Sinh.pdf

Môn Tin học: [Official] Đề - Tin.pdf

B. Hướng dẫn chấm

Môn Toán học (C): HDC - Toán chuyên.pdf

Môn Ngữ văn (C): HDC - Văn chuyên.pdf

Môn Tiếng Anh (C): HDC Anh chuyên.pdf

Môn Vật lý: HDC - Vật Lí.pdf

Môn Hóa học: HDC - Hoá học.pdf

Môn Sinh học: HDC-Sinh học.pdf

Môn Tin học: https://oj.giftedbat.edu.vn 


Đề thi và Hướng dẫn chấm - Kì thi thử TS10 THPT Chuyên - Đợt 2

Sau hơn một tuần diễn ra kỳ thi, chúng mình rất vui vì nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các bạn học sinh trên mọi miền đất nước. Đó chính là sự vinh hạnh lớn nhất của The Gifted Battlefield tụi mình vì vậy ngoài lời cảm ơn chân thành đến các chiến binh đang đồng hành cùng tụi mình ngoài kia, tụi mình sẽ chính thức công bố đề thi lần này! Ngoài ra năm nay tụi mình còn quyết định gửi đến các bạn đáp án cũng như hướng dẫn cách chấm thi để không phụ lòng sự chờ đợi của các bạn trong những ngày qua.

1. Các môn Không chuyên

A. Đề thi

Môn Toán học (KC): Toán KC - Đợt 2.pdf

Môn Ngữ văn (KC): Văn KC - Đợt 2.pdf

Môn Tiếng Anh (KC): Anh KC - Đợt 2.pdf

B. Hướng dẫn chấm

Môn Toán học (KC): HDC Toán KC - Đợt 2.pdf

Môn Ngữ văn (KC): HDC Văn KC - Đợt 2.pdf

Môn Tiếng Anh (KC): HDC Anh KC - Đợt 2.pdf

2. Các môn Chuyên

A. Đề thi

Môn Toán học (C): Toán chuyên - Đợt 2.pdf

Môn Ngữ văn (C): Văn chuyên - Đợt 2.pdf

Môn Tiếng Anh (C): Anh chuyên - Đợt 2.pdf

Môn Vật lý: Vật lí - Đợt 2.pdf

Môn Hóa học: Hóa học - Đợt 2.pdf

Môn Sinh học: Sinh học - Đợt 2.pdf

Môn Tin học: Tin - Đợt 2.pdf

B. Hướng dẫn chấm

Môn Toán học (C): HDC Toán chuyên - Đợt 2.pdf

Môn Ngữ văn (C): HDC Văn chuyên - Đợt 2.pdf

Môn Tiếng Anh (C): HDC Anh chuyên - Đợt 2.pdf

Môn Vật lý: HDC Vật lí - Đợt 2.pdf

Môn Hóa học: HDC Hoá - Đợt 2.pdf

Môn Sinh học: HDC Sinh - Đợt 2.pdf

Môn Tin học: HDC Tin chuyên - Đợt 2.pdf

Đề thi và Hướng dẫn chấm - Kì thi thử TS10 THPT Chuyên - Đợt 3

Sau hơn một tuần diễn ra kỳ thi, chúng mình rất vui vì nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các bạn học sinh trên mọi miền đất nước. Đó chính là sự vinh hạnh lớn nhất của The Gifted Battlefield tụi mình vì vậy ngoài lời cảm ơn chân thành đến các chiến binh đang đồng hành cùng tụi mình ngoài kia, tụi mình sẽ chính thức công bố đề thi lần này! Ngoài ra năm nay tụi mình còn quyết định gửi đến các bạn đáp án cũng như hướng dẫn cách chấm thi để không phụ lòng sự chờ đợi của các bạn trong những ngày qua.

A. Đề thi

Môn Toán học (C): Toán - Đợt 3.pdf

Môn Ngữ văn (C): Ngữ văn - Đợt 3.pdf

Môn Tiếng Anh (C): Tiếng Anh - Đợt 3.pdf

Môn Vật lý: Vật Lý - Đợt 3.pdf

Môn Hóa học: Hóa học - Đợt 3.pdf

Môn Sinh học: Sinh học - Đợt 3.pdf

Môn Tin học: Tin học - Đợt 3.pdf

B. Hướng dẫn chấm

Môn Toán học (C): HDC Toán - Đợt 3.pdf

Môn Ngữ văn (C): HDC Ngữ văn - Đợt 3.pdf

Môn Tiếng Anh (C): HDC Tiếng Anh - Đợt 3.pdf

Môn Vật lý: HDC Vật lý - Đợt 3.pdf

Môn Hóa học: HDC Hoá học - Đợt 3.pdf

Môn Sinh học: HDC Sinh học - Đợt 3.pdf

Môn Tin học: HDC Tin học - Đợt 3.pdf