Skip to main content

Contest Edu #1 - String: Đề thi, lời giải và bài giải

Contest Edu #1 của The Gifted Battlefield bắt đầu vào 20 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào 22 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2023 đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh được đề ra. Một lần nữa, Dự án Intellectual Showdown xin chân thành cảm ơn các thí sinh đã tham gia contest vừa rồi. 

Dưới đây, chúng mình xin gửi đến các bạn đề thi, lời giải và bài giải của Contest Edu #1.

Đề thi: Đề - Contest Edu #1

Lời giải và bài giải: Editorial - Contest Edu #1